Klimaatbeheersing

Een goed klimaat is van essentieel belang voor een champignonkwekerij of composteringsbedrijf. Dat ideale klimaat bestaat uit de perfecte temperatuur, de juiste luchtvochtigheid en de juiste gehaltes stikstof, zuurstof en CO2. Onze klanten zijn constant bezig met de vraag hoe zij hun energiegebruik kunnen optimaliseren. Hoe zorgen zij ervoor dat zij met zo weinig mogelijk kosten een zo optimaal mogelijk rendement kunnen realiseren? Met behulp van onze apparatuur creëert u de perfecte omstandigheden voor uw product.


Warmtewisselaars
Met behulp van warmtewisselaars wordt de lucht in een ruimte verwarmd of gekoeld. Ook kunt u met een warmtewisselaar de luchtvochtigheid in een ruimte sturen.


Ventilatoren
Ventilatoren zorgen ervoor dat lucht verplaatst wordt. Omdat lucht een energiedrager is, zorgt u er daardoor voor dat het in een ruimte warmer of juist kouder wordt. Zo kunt u ervoor zorgen dat het klimaat wordt aangepast aan uw wensen.


Filterinstallaties
Filterinstallaties zorgen ervoor dat lucht gezuiverd wordt. Daarmee voorkomt u dat ongewenste bacteriën zich verspreiden over meerdere ruimtes waardoor besmetting met ziektes plaats zou kunnen vinden.


Luchtkleppen
Luchtkleppen sturen hoeveel lucht u van buiten haalt. Die keuze heeft consequenties voor de overige condities in de ruimte. Kiest u ervoor om veel lucht van buiten toe te laten, dan heeft dat bijvoorbeeld als consequentie dat het gehalte CO2 in uw teeltcel daalt. Door de hoeveelheid buitenlucht te optimaliseren reduceert u daarmee ook uw energieverbruik zonder dat dit ten koste gaat van uw teeltresultaat.


Overdrukkleppen
Overdrukkleppen zorgen ervoor dat u lucht naar buiten afvoert, zonder dat u verontreinigde lucht binnenhaalt. Zo zorgt u ervoor dat de lucht in uw ruimte zuiver blijft.


Bevochtigingssystemen
Met onze watersystemen stuurt u de luchtvochtigheid in een ruimte door onder hoge druk water te vernevelen. Daar heeft u geen stoomketel voor nodig. Het gebruik van een hogedruk watersysteem heeft invloed op de temperatuur in een ruimte; de lucht koelt door het verdampen van het vocht enkele graden af.


Stoomsystemen
Met onze stoomsystemen beheerst u de luchtvochtigheid door stoom de ruimte in te blazen. Anders dan bij watersystemen heeft dat - mits goed uitgevoerd - geen invloed op de temperatuur in een ruimte.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.