Disclaimer

GTL Europe

In deze disclaimer worden de voorwaarden voor het gebruik van deze website beschreven. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door GTL Europe worden gewijzigd. Deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing. 

Het onderstaande is van toepassing op deze website:
 1. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. GTL Europe garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is. Er wordt geen garantie wat betreft de bruikbaarheid van de inhoud van de website en het ononderbroken werken van de website gegeven. 
   
 2. GTL Europe mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. GTL Europe is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
   
 3. GTL Europe is niet verantwoordelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden die betrekking hebben op een bepaald aspect van deze website.
   
 4. Het downloaden van informatie of ander materiaal dat via deze website ter beschikking wordt gesteld is op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.
   
 5. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij GTL Europe. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud van deze website kan leiden tot een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. U bent zelf verantwoordelijk voor alles dat u vanuit deze website verzendt.
   
 6. GTL Europe behoudt zich het recht voor om zonder enige kennisgeving de toegang van een persoon tot de website, of een deel van de website, te weigeren, te ontzeggen of te beperken.

Serviceaanvraag

Is uw verzoek om ondersteuning of dienstverlening dringend of niet dringend?

Dringend

Bij dringende storingen kunt u te allen tijde contact opnemen met ons storingsnummer: +31-77-2050 555.

Tussen 16:30 uur en 07:30 uur wordt u automatisch doorverbonden met de dienstdoende servicemonteur.

Niet dringend

Voor niet dringende storingen en/of service-verzoeken, vragen wij u een mail te sturen naar servicedesk@gtl-europe.nl.

Uw mail wordt dan zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren, in behandeling genomen.